Poniżej mapa pokazująca nasza trasę.

Uwaga: po wciśnięciu w górny lewy róg ukarze się ramka z trasami i najważniejszymi punktami z trasy

Możecie również skorzystać z linku, aby mapa pokazała się na całym ekranie.

 

Legenda:

punkty szare – trasy i punkty, które chcemy zobaczyć

kolorowe punkty/linie – miejsca/trasy przez nas zobaczone/przebyte